Սեյսմիկ ռիսկը

 

 

Սեյսմիկ ռիսկը դա մարդկանց ու պետության հնարավոր կորուստներն են: Սեյսմաակտիվ գոտիների սահմաններում ռիսկը ավելի մեծ է բնակեցված շրջաններում և ավելի փոքր անբնակ տարածաշրջաններում:
Սեյսմիկ վտանգի ու ռիսկի գնահատման ընդհանուր մոտեցումը որոշվում է երկու գործոններով` գիտական և քաղաքական:
Գիտական գործոնը ենթադրում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան սեյսմիկ վտանգի ու ռիսկի գնահատման առաջավոր տեխնոլագիաների և պետության տարածքից ավելի մեծ մակերես ընդգրկող տարածքների համար տվյալների համակարգված բազայի օգտագործումը:
Քաղաքական գործոնը` դա պետության քաղաքական ղեկավարության շահագրգռվածությունն է սեյսմիկ վտանգի ու ռիսկի մասին օբյեկտիվ տեղեկատվության:

 

Փնտրել


Վերջին երկրաշարժեր

Հոդվածներ