Փաստաթղթեր

Փնտրել


Վերջին երկրաշարժեր

Հոդվածներ


ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ
ԲԵՌՆԱՎՈՐՈՒՄ
 • Հայաստանի Հանրապետության օրենքը "Սեյսմիկ պաշտպանության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին NEW
 • Հայաստանի Հանրապետության օրենքը "Լիցենզավորման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
 • Հայաստանի Հանրապետության օրենքը "Պետական տուրքի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
 • Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշումը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության "Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն" գործակալության հարավային և հյուսիսային տարածքային մարմիններ ստեղծելու ՀՀ Կառավարության 15.05.2008 թ. N 531-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
 • Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ շրջանացման նոր քարտեզի կազմման աշխատանքի տեխնիկական առաջադրանքը, նախահաշիվը և աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը հաստատելու մասին
 • Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշումը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան ծառայությանը ավտոտրանսպորտ ձեռք բերելու համար ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու մասին
 • Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշումը Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության համակարգի բարեփոխման, սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման, իրազեկման համակարգի արդիականացման, արդիական գիտատեխնիկական հայտնագործությունների ներդրման ծրագիրը հաստատելու մասին
 • Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշումը Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում հատուկ, կարևոր և ընդհանուր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի գնահատման կարգը սահմանելու մասին
 • Հայաստանի Հանրապետության օրենքը "Քաղաքաշինության մասին" ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
 • Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշումը ՀՀ Կառավարության 2009 թվականի գերակա խնդիրների ցանկից երեք կետ հանելու մասին
 • ՀՀ Կառավարության որոշումը Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության համակարգի բարեփոխման, սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման, իրազեկման համակարգի արդիականացման, արդիական գիտատեխնիկական հայտնագործությունների ներդրման ծրագիրը հաստատելու մասին
 • ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը հրամանը ուժեղ երկրաշարժի սպառնալիքի վաղ (ոչ ավտոմատ) ահազանգման կարգը հաստատելու մասին
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 
 • "Հանրային ծառայության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ
 • "Սեյսմիկ պաշտպանության մասին" ՀՀ օրենքը
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
 
 • Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշումը Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին
 • ՀՀ տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր ծրագիր
 • Երևանի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր ծրագիր
 • Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում հատուկ, կարևոր և ընդհանուր նշանակության օբյեկտների ցանկը սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 
 • "Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն" գործակալություն
 • "Սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան Ծառայություն" ՊՈԱԿ
 • "Սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայություն" ՊՈԱԿ
 • "Սեյսմիկ պաշտպանության հարավային ծառայություն" ՊՈԱԿ
 • "Սեյսմիկ պաշտպանության արևելյան ծառայություն" ՊՈԱԿ