Շենքերի խոցելիության գնահատում

 

Ըստ կոնստրուկտիվ լուծումների Հայաստանում շենքերը բաժանվում են 6 խմբի.

 

1. քարե շենքեր (մինչև 5 հարկանի)


2. խոշորապանելային շենքեր (9 հարկանի)


3. կարկասապանելային շենքեր (9 հարկանի)


4. շրջանակակապային շենքեր (12-16 հարկանի)


5. հարկերի բարձրացման եղանակով իրականացված շենքեր (12-16 հարկանի)


6. նոր կոնստրուկտիվ լուծումներով (մինչև 9 հարկանի)

Փնտրել


Վերջին երկրաշարժեր

Հոդվածներ