Կառուցվածքների սեյսմակայունության
կենտրոնի խնդիրները

 

1. Շենքերի և կառուցվածքների սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտում ՍՊԱԾ-ի կողմից հաստատագրված ռազմավարության և քաղաքականության իրականացում (Հայաստանի տարածքի և Երևան քաղաքի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման մասին Պետական համալիր ծրագրերի իրականացում)
2. Հայաստանի քաղաքների և բնակավայրերի սեյսմիկ ռիսկի գնահատում, քարտեզների ստեղծում
3. Սպասվող ուժեղ երկրաշարժերի դեպքում հնարավոր էպիկենտրոնային գոտում շենքերի և կառույցների ավերվածությունների արագ կանխագուշակում
4. Հատուկ, կարևոր և ընդհանուր նշանակության օբյեկտների (ԱԷԿ, քիմիական արդյունաբերություն, ջրամբարներ, պատվարներ, կենսաապահովման գծեր (էլեկտրահաղորդագծեր, գազամուղներ, ճանապարհներ, ջրմուղկոյուղի, կապի համակարգեր և այլն) խոցելիության գնահատում
5. Գոյություն ունեցող շենքերի և կառուցվածքների սեյսմակայունության բարձրացման մեթոդների մշակում, փորձարկում և իրականացում
6.Շենքերի և կառուցվածքների սեյսմակայունության բարձրացման նպատակով փորձարարական մոդելների մշակում, կառուցում և փորձարարական հետազոտությունների իրականացում
7. Շենքերում եւ կառուցվածքներում ուժեղ շարժումների սեյսմաչափիչ կայանների ստեղծում և մոնիտորինգի իրականացում
8. Գրունտների ուժեղ շարժումների հետազոտություններ
9. Վաղ ահազանգման համակարգի նախագծի մշակում և կիրառում

Փնտրել


Վերջին երկրաշարժեր

Հոդվածներ