Սեյսմիկ վտանգի գնահատումը

 

 

 

Սեյսմիկ վտանգի գնահատումը ներառում է երկարաժամկետ և ընթացիկ վտանգի գնահատումները: Երկարաժամկետ վտանգի գնահատումը ենթադրում է հետազոտվող տարածքի յուրաքանչյուր կետում համեմատաբար երկար ժամանակահատվածների համար (50, 100 տարի և ավելի), առավելագույն հնարավոր սեյսմիկ ազդեցությունների որոշումը: Երկարաժամկետ վտանգի գնահատման տվյալներն օգտագործվում են հողօգտագործման, քաղաքաշինության, բիզնեսի, արտակարգ իրավիճակների, մարդկանց կյանքի ու գույքի ապահովագրության պլանավորման, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ պետական ու մասնավոր հարցերի լուծման համար:
Սեյսմիկ վտանգի երկարաժամկետ և ընթացիկ վտանգի գնահատումը ներկայացվում է սեյսմիկ շրջանացման և սեյսմիկ միկրոշրջանացման քարտեզների տեսքով: 1:500 000-ից մինչև 1:5000 000 մասշտաբի սեյսմիկ շրջանացման քարտեզները ցույց են տալիս մեծ մակերեսով տարածքներում սեյսմիկ ազդեցության առավելագույն մակարդակը:

Փնտրել


Վերջին երկրաշարժեր

Հոդվածներ