Սեյսմիկ վտանգը

 

 

Սեյսմիկ վտանգը դա ուժեղ երկրաշարժերի վտանգն է, որը հիմնականում կապված է գործուն երկրաբանական կառուցվածքների հետ, ինչպիսիք են` բեկվածքները, բլոկները և այլն: Գործուն ամենահզոր կառուցվածքներն ունեն տրանստարածա-շրջանային բնույթ: Այս պատճառով էլ սեյսմիկ վտանգն ընդգրկում է հսկայական մակերեսով տարածքներ, որտեղ ապրում են տարբեր պետությունների ժողովուրդներ:
Սեյսմիկ վտանգը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում բնակեցված շրջանների մարդկանց կյանքին ու գույքին, այսինքն հանդիսանում է սեյսմիկ ռիսկի աղբյուր:

Փնտրել


Վերջին երկրաշարժեր

Հոդվածներ